latviskiпо русскиenglish
  uz galveno   saita karte

Noteikumi

Saskaņā ar spēkā esošiem LR MK 2003. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 757, “Kārtība, kādā tiek iepirkti, realizēti un eksportēti melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi", uzņēmumiem tiek  pieprasīts sekojošais:

32. Komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, nodrošina iepērkamo melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi:

32.1. izmantojot stacionārās radioaktivitātes līmeņa mēriekārtas un portatīvos radiometrus, ja kopējais melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas daudzums gadā pārsniedz 100000 tonnu;

32.2. izmantojot portatīvos radiometrus, katrai melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu kravai, kas tiek nosūtīta tālākai realizācijai.

33. Komercsabiedrība, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, ir atbildīga par:

33.1. radioaktivitātes līmeņa mēriekārtu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu;

33.2. veikto radioaktivitātes līmeņa mērījumu kvalitāti un precizitāti;

33.3. aktā norādītās informācijas par radioaktivitātes līmeņa mērījumu pareizību. Akts apliecina, ka attiecīgie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

34. Darbiniekam, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, jābūt apmācītam un jāprot:

34.1. sagatavot radioaktivitātes līmeņa mēriekārtas darbam;

34.2. veikt kravu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi un noformēt tās rezultātus, sastādot aktu.

35. Ja komercsabiedrība, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, atklāj, ka iepērkamie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi ir piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, vai satur radioaktīvos atkritumus, komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, un komercsabiedrība, kas veic melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi:

35.1. paziņo par to attiecīgo melno un krāsaino metālu atgriezumu vai lūžņu piegādātājam un attiecīgās ārvalsts kompetentajai institūcijai, kas ir atbildīga par radiācijas drošību, vai Radiācijas drošības centram, ja melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi iepirkti Latvijas teritorijā;

35.2. radioaktīvi piesārņotos melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus vai radioaktīvos atkritumus nodod radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumam.

36. Ja komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu, sagatavo kravu tālākai realizācijai, tā stingrās uzskaites preču pavadzīmei–rēķinam pievieno aktu, kas apliecina, ka attiecīgie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

37. Komercsabiedrība, kas nodarbojas ar melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu reeksporta vajadzībām, pārbauda iepērkamo atgriezumu un lūžņu radioaktivitātes līmeni, lai nepieļautu radioaktīvi piesārņoto melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu, kā arī radioaktīvo atkritumu ievešanu Latvijā.

38. Eksportējot melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, komercsabiedrība kravas pavaddokumentiem pievieno aktu, kas apliecina, ka eksportējamie melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām tādā apmērā, ka var tikt pārsniegti noteiktie dozu limiti, un nesatur radioaktīvos atkritumus.

39. Lai nodrošinātu radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli Latvijā, Radiācijas drošības centrs kontrolē šo noteikumu 32., 33., 34., 35., 36., 37. un 38.punktā minēto prasību izpildi.Īpašs piedāvājums

RadEye G20-10/ G20-ER10
Radiācijas kontroles instruments apkārtējās vides ekvivalentās dozas noteikšanai un dozas jaudas mērījumiem.
Lasīt tālāk >>

Mūsu partneri


Radiācijas līmenis
Latvijā
 

Copyright © 2006
SIA Dozimetrs